เด็กออทิสติกรำเซิ้งรับสงกรานต์

IMG_0085 IMG_0093 IMG_0117

 

เด็กออทิสติกรำเซิ้งรับสงกรานต์

 

เด็กออทิสติก รำบายศรีสู่ขวัญและเซิ้งรับเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างสวยงามเป็นที่น่าอัศจรรย์ รับคณะนายกสมาคมภริยาทหารเรือเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สมาคมภริยาทหาร เรือ” เพื่อเป็นสถานที่พักและฝึกอาชีพ สำหรับเด็กและผู้มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ทางด้านสมอง

 

ในวันนี้ (12 เม.ย.56) นาง พรจิตร หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี สมาคมภริยาทหารเรือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยสมาคมภริยาทหารเรือ ได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการก่อสร้างอาคารหลังดังกล่าวขึ้น เป็นลักษณะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มูลค่ากว่า 8 แสนบาท  เพื่อเป็นสถานที่พักและฝึกอาชีพให้กับเด็กพิเศษ(ออทิสติก)ของมูลนิธิครูบุญชู ม่วงไหมทอง (เขาบายศรี) ที่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี นพดล สุภากร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ คณะกรรมการสมาคมภริยาทหารเรือส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้แทนนายอำเภอสัตหีบ คณะครู พี่เลี้ยง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีในวันนี้ด้วยเป็นจำนวนมาก โดยเด็กออทิสติกได้แสดงรำบายศรีสู่ขวัญและเซิ้งสงกรานต์ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างสวยงามเป็นที่น่าอัศจรรย์ ในการต้อนรับคณะในวันนี้ด้วย

 

นาง พรจิตร หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือกล่าวว่า เด็กออทิสติก”  เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ทางด้านสมอง  พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการเลี้ยงดูเอาใจใส่มากกว่าเด็กปกติทั่วไป เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาการทางด้านทักษะในด้านต่าง ๆ ที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตประจำวันในสังคมได้ดังคนปกติทั่วไป  ดังนั้นการเสริมทักษะและเพิ่มพูนสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กออทิสติก จึงนับเป็นสิ่งจำเป็นที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องศึกษาหาความรู้และวิธีการต่าง ๆ เพื่อนำมาฝึกทักษะให้กับเด็ก ซึ่งหากได้ทำอย่างถูกวิธีก็จะสามารถช่วยฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพของเด็กให้ดีขึ้นได้  และมูลนิธิครูบุญชู ม่วงไหมทอง (เขาบายศรี) ซึ่งนับเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการนำเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ทางด้านสมองมาดูแลด้วยความเสียสละโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ จึงนับเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองและสังคม ในการพัฒนาทักษะของเด็กออทิสติก ให้สามารถช่วย เหลือตนเองและดำรงชีวิตประจำวันได้ทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญา หากเด็กๆ เหล่านี้ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องก็จะเป็นภาระแก่ผู้ปกครองที่ต้องไปประกอบอาชีพในการเลี้ยงดูครอบครอบครัว

 

ดังนั้นผู้ปกครองจึงได้นำบุตรหลานที่มีความความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ทางด้านสมอง (ออทิสติก) มาฝากให้มูลนิธิครูบุญชู ม่วงไหมทอง (เขาบายศรี)ได้ดูแลส่วนหนึ่งซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย  และมีเด็กออทิสติกอีกส่วนหนึ่งที่ถูกผู้ปกครองทอดทิ้งขาดการดูแลเอาใจใส่ก็ได้นำมาเลี้ยงดูด้วยโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใด  จึงทำให้ผู้ที่มีจิตเมตตาทราบข่าวต่างให้การสนับสนนุมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง จนเจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน เด็กๆ เหล่านี้หากไม่มีการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องก็จะถูกทอดทิ้งให้เป็นภาระทางสังคมในอนาคต และการที่สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วมใจกันบริจาคเงินกว่า แสนบาท ในการก่อสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สมาคมภริยาทหารเรือ” ขึ้นในครั้งนี้  จึงนับเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสให้การสนับสนุนมูลนิธิครูบุญชูฯ ในการดูแลเด็กออทิสติกส์ ให้มีการพัฒนาการทางด้านทักษะในด้านต่าง ๆ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตประจำวันอยู่ในสังคมได้ดังเช่นคนปกติทั่วไป พร้อมกับชื่นชมการแสดงของเด็กๆ ในวันนี้ที่ได้แสดงออกอย่างสวยงาม โดยเฉพาะ” การรำเซิ้งบายศรีสู่ขวัญและการรำเซิ้งรับเทศกาลสงกรานต์” ปีใหม่ของไทยในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-3455203/087-5871068  

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>